Verkkokasinoiden pelillistäminen

Verkkokasinoiden pelillistäminen: miten tähän on tultu?

Jos kasino- ja rahapelaamiseen tahtoo luoda summittaisen, pinnallisen katsauksen, kuten toisinaan on tapana, on tästä ilmiökentästä kohtalaisen vaivatonta antaa arvio, jossa väitetään sen pysyneen jokseenkin muuttumattomana kohtalaisen pitkään. Vaikka joistakin näkökumista tätä voidaan pitää riittävän osuvana näkökulmana, se ei oikeastaan voisi olla kauempana totuudesta, jos ilmiötä tarkastellaan yhtään pintaa syvemmältä. Jos ilmiökentän nykytilannetta ja tulevaisuutta tahtoo ymmärtää, syvällisempi katsaus on jopa välttämätön.

On tietysti totta, että pitkäikäisimmät rahapelimuodot ovat viihdyttäneet pelaajakuntaa enemmän tai vähemmän samanlaisilla perustoiminnoilla jo satoja, ellei tuhansia vuosia, mutta varsinkin viimeisten vuosikymmenien aikana rahapelaamisen perusteisiin on ilmaantunut uusia digiteknologian luomia mahdollisuuksia, joista monet ovat tulleet jäädäkseen.

Digitalisaation vaikutukset ovat yltäneet lähes kaikille inhimillisen toiminnan alueille, eikä rahapelaaminen ole mikään poikkeus. Kasinokulttuurin ja monien muiden alueiden merkittävin ero lieneekin se, että siinä missä digikehitys on muualla tuottanut yllättävänkin korkeaa kipuilua ja tuskaa, rahapelaamisen maailma on innostunut hyödyntämään uusia mahdollisuuksia varsin kokonaisvaltaisesti.

Moderni, helppokäyttöinen tekniikkaa ja nopeat nettiyhteydet ovat tuoneet pelikentille aivan uuden pelaajajoukon ja saanut kasinot kamppailemaan entistä enemmän pelaajien mielenkiinnosta ja erityisesti kasinoilla vietetystä ajasta. Tässä yhteydessä monet kasinopelaamisen kulttuurin ääneen lausumattomat ja ääneen lausututkin totuudet ovat joutuneet erikseen todistamaan paikkansa pitävyyden ja tulleet tilanteen niin vaatiessa korjatuksi uusilla ajatuksilla, joista niin kutsutut pelillistetyt kasinoalustat ovat yksi tuoreimmista.

Verkkokasinoiden pelillistäminen: kasinoseikkailut

Vaikka pelillistäminen ei konseptina olekaan mikään täysin uuden uutukainen, se on vasta viime vuosina alkanut levitä yhä useampaan ympäristöön ja viitekehykseen. Käytännöllisesti katsoen pelillistämisellä siis tarkoitetaan peleistä tuttujen mekanismien hyödyntämistä eri ympäristöissä, kuten vaikkapa koulutuksessa, tietotekniikassa tai verkkopalveluissa. Ei sinänsä ole yllätys, että pelillistäminen on löytänyt tiensä myös verkkokasinoille. Ihmetystä saattaa sen sijaan herättää se seikka, että se on alkanut yleistyä vasta aivan viime vuosina.

Pelillistämisen idea on tarkalleen ottaen lisätä vaikkapa nettikasinon käyttämiseen uudenlaista elämyksellisyyttä, joka monissa tapauksissa muistuttaa itse asiassa varsin paljon videopeleistä tuttuja pelimekaniikkoja. Pelillistetyillä nettikasinoilla pelaajille saatetaan tarjota esimerkiksi erilaisia lisäpelejä varsinaisen kasinopelaamisen ohella. Näitä kutsutaan kasinoseikkailuiksi.

Verkkokasinoiden pelillistäminen: vaikutus pelikokemukseen

Koska pelillistäminen on erityisesti kasinopelaamisen keskuudessa vielä jokseenkin uusi ilmiö, virtuaalisilla rahapelialustoilla hyödynnetyt pelillistämisen tekniikat saattavat erota toisistaan kohtalaisen paljonkin. Pelimekanismeja hyödynnetään kasinoiden omien tarpeiden ja tavoitteiden näkökulmasta, ja ne saattavat olla mitä tahansa eriarvoisten saavutuspisteiden keräämisestä tasohyppelyihin, erilaisiin kunniamerkkeihin ja kasinon sisällä arvokkaisiin palkintoihin.

Itse kasinopelien pelaaminen on kuitenkin pidetty samanlaisena kuin ennenkin, mutta tiedetäänpä kasinokentiltä tapauksia, joissa kasino on asettanut pelaajan reitille erilaisia välipomoja ja muita vastuksia, jotka pelaajan pitää päihittää päästäkseen seuraavan kasinopelin ääreen. Pelillistetyn kasinopelaamisen tekniikka on myös tapa, jolla nettikasinoita kehitetään koko ajan enemmän sosiaalisiksi. Monilla alustoilla pelaaja voi luoda itselleen avatarin ja tienata pelirahaa kutsumalla ystäviään kasinolle pelaamaan.

Verkkokasinoiden pelillistäminen: hyödyt, haitat ja huvit

On olemassa muuan sanonta, joka rinnastaa mielipiteet erään harvemmin rusketusta keräävän ruumiinosan kanssa, mutta esittelemättä tarkemmin tätä vulgaaria kielikuvaa, voidaan sen sanoma tiivistää myös seuraavanlaisesti: jokaisella on omat näkemyksensä. Eikä kasinokansa, vaikka sitä yhdistääkin kuihtumaton intohimo rahapelaamisen rientoihin, ole tässä mielessä yhtään erilainen. Jokaisella uudistuksella, joka markkinoilla ajetaan läpi, on uskolliset ystävänsä ja kiihkeät vihamiehensä.

Verkkokasinoiden pelillistämisen pelaajille tuomat uudistukset on kuitenkin kohtalaisen helppo esittää niin, että vastaväitteelle ei jää sananvaltaa. Pelillistetyllä kasinolla pelaaja saa enemmän mahdollisuuksia voittaa, kerätä kasinobonuksia ja muita palkintoja. Tietysti se myös ohjaa huomiota sivuun itse kasinopelaamisesta, mutta saa pelaajat ottamaan enemmän irti suosikkipeleistään ja kasinoistaan.

Verkkokasinoiden pelillistäminen: ohimenevä trendi vai pysyvä muutos?

Kasinopelaamisen maailmaa ja kulttuuria tuntevalle ei ole mikään yllätys, että kun ensimmäiset pelillistetyt kasinoalustat, eli kasinoseikkailut, ilmaantuivat rahapelimarkkinoille 2010-luvun alkuvuosina ja onnistuivat keräämään ympärilleen huomattavan suuren, uskollisten rahapelaajien joukon, hyvin pian tämän jälkeen niitä alkoi ilmaantua lisää aina vain kiihtyvällä tahdilla.

Kasinoliiketoiminta on perinteisesti ollut hyvin aggressiivisesti kilpailtu, eivätkä uudet digitaaliset mahdollisuudet ole missään nimessä laimentaneet tätä piirrettä. Kasinomarkkinoilla hyvät ideat kopioidaan erittäin nopeasti, ja vaikka kasinopelaaja ei itse pelillistetyistä kasinoalustoista niin paljon välittäisikään, on hänen syytä varautua siihen, että lähivuosina pelillistettyjen verkkokasinoiden määrä tulee vain kasvamaan entisestään. Sen, kuinka pysyvä tämä ilmiö tulee olemaan, näyttää vain aika.

Vaikka pelillistetyillä nettikasinoilla on puolellaan monia etuja perinteisempiin rahapelialustoihin verrattuna ainakin pelaamisen jatkuvuuden näkökulmasta, toimivan kasinoseikkailun aikaansaaminen ei ole mikään helpoin toimenpide osaavallekaan kasinoyhtiölle. Sillä toisin kuin saattaisi ehkä ulkoapäin tarkastellen olettaa, pelillistäminen, ja varsinkin siinä onnistuminen, vaatii huomattavaa määrätietoisuutta, pelaajakansan tarpeiden, vaatimusten ja käyttäytymisen tuntemusta sekä jatkuvaa kehitystä sen suhteen, että rahapelaajia kyetään kannustamaan jatkamaan pelaamista. On huomattavasti helpompaa ja yksinkertaisempaa vain lanseerata niin sanottu staattinen nettikasino ja täyttää sen pelivalikoima kasinomarkkinoiden suosituimmilla peleillä. Vasta aika näyttää, ovatko pelillisetyt nettikasinot tulleet jäädäkseen, sillä päätöksen vaikuttaa, ottavatko pelaajat ne omikseen ja kokevatko kasinoyhtiöt saavansa tarpeeksi vastinetta niiden vaatimille ponnistuksille.

Yhteenveto

Virtuaalisten rahapelialustojen ja nettikasinoiden suosio on kasvanut viime vuosina kiihtyvällä tahdilla. Niin kasinoyhtiöt kuin pelituottajatkin ovat panneet merkille, että digitalisaation myötä laajentunut rahapelikenttä on muuttanut sen perinteistä kilpailutilannetta, ja kasinopeleistä kiinnostuneiden ihmisten houkuttelemiseen eivät välttämättä enää riitäkään ne samat ja aiemmin hyviksi havaitut konstit ja keinot. Kehitys onkin löytänyt pelillistämisestä keinon tähän haasteeseen vastaamiseksi, ja vaikka tämä ilmiö ei ole varsinaisesti uusi, ja se on tehnyt tuloaan jo pitkään, tällä hetkellä se on kuumin sana uusista nettikasinoista ja niiden ominaisuuksista puhuttaessa. Pelillistetystä nettikasinosta, joka yhdistelee kasinopelaamisen elementtejä videopeleistä tuttuihin pelimekanismeihin, tunnetaan nykymarkkinoilla termillä kasinoseikkailu, ja siitä termistä kuullaan vielä.